İhracat yapılmak istenilen ülke ile ilgili, tüm teknik, ekonomik ve sosyokültürel verilerin toplanması ve analiz edilerek özet rapor halinde müşterilerimize sunulması hizmetidir. Teknik altyapı ve donanımlarımız, deneyimli uzmanlarımızla öncelikli olarak danışmanı olduğumuz firmanın belirlediği kriterleri ve beklentilerini dikkate alarak, ticaret yapılmak istenilen ülke ile ilgili tüm verileri en ince ayrıntılarına kadar araştırmakta, prosedürler, teknik engeller, kotalar, sosyoekonomik ve kültürel yapılar ile ilgili tüm bilgileri firmaya sunarak, zaman-emek ve maliyet kayıplarını en aza indirgemeyi hedeflemekteyiz.

  Uluslararası piyasalara açılma mücadelesi, işletmelerin iç piyasada deneyimlerini yeni bir ülke ve yeni müşterilerin koşullarına adapte edebilmesidir. Bu bağlamda; Satış ve Pazarlama, Pazar Araştırmaları süreci ile başlayan, rekabet analizi ve hedef pazarın seçimini, ürün/hizmetler ile ilgili modifikasyon ambalaj/etiket revizyonlarını da içeren sürecin tamamını kapsayan bir hizmettir. Bu hizmetin amacı, müşterilerimize girmek istedikleri Pazar ve ürünleri ile ilgili tüm verileri, pazar risklerini, rekabet avantaj ve dezavantajlarını da sunarak doğru karar vermelerine yardımcı olmaktır.